Elke discipline die te maken heeft met mond, gebit, spieren, ademen of slikken, is meer dan welkom tijdens de OMFT-basiscursus. Zo woonde deze keer ook een lactatiekundige de cursus in Eindhoven bij, naast het gebruikelijke gezelschap aan tandartsen en logopedisten. Na afloop was zij erg enthousiast over haar opgedane kennis en vaardigheden rondom OMFT, als uitbreiding op haar eigen werkzaamheden. Vooral de vroegsignalering van myofunctionele problemen werd als waardevol genoemd, zoals het signaleren van te korte lip- en tongbandjes.

“Dat we in de cursus deelnemers hebben uit meerdere disciplines, vinden we erg belangrijk. Op die manier maken we verbindingen, leren we van elkaar en kunnen we onze verschillende vakgebieden versterken”, geeft cursusleider Liset Maas-Houtekamer aan van OMFT.info. “Het is daarom mooi om te zien dat er naast logopedisten en tandartsen steeds meer deelnemers komen vanuit fysiotherapie, osteopathie en orthodontie”.

omft-cursus-eindhoven-september-2020-lowres
Huiswerkopdracht

Verbindingen worden er vanzelfsprekend vooral ook gemaakt met het eigen vakgebied. Voorafgaand aan de basiscursus denken de deelnemers daarom na over de manieren waarop kennis en vaardigheden van OMFT een bijdrage kunnen leveren aan de eigen manieren van werken. Dit is onderdeel van de huiswerkopdracht die de cursisten van tevoren ontvangen en waardoor het aantal geaccrediteerde punten voor de kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici is verhoogd naar 44. Uit de evaluaties blijkt dat het doen van de huiswerkopdracht als positief en motiverend wordt ervaren, omdat het aanzet tot kritisch nadenken over de eigen ziens- en handelswijze.

 

Coronaveilig

Ook deze cursus Eindhoven op vrijdag 18 en zaterdag 19 september vond op een coronaveilige manier plaats, met afstand tot elkaar en het gebruik van beschermingsmiddelen tijdens de practica. Voor het doen van die praktijkoefeningen ontving elke cursist een afgesloten materialenbak, zodat de behandelmaterialen niet van hand tot hand gaan. In de materialenbak zat ook desinfecterende alcohol en een gezichtsscherm. Beschermende handschoenen en mondkapjes namen de deelnemers zelf mee.

 

Reacties

Enkele reacties van deelnemers na afloop van deze tweedaagse cursus:

‘Boven verwachting. Enorm veel informatie, maar een duidelijke uitleg. Super georganiseerd!’.

‘Eigenlijk zit alles in deze cursus gewoon goed in elkaar. Super dat je echt de praktijk kunt oefenen, waarbij je meteen vakkundige feedback krijgt’.

‘Ik heb veel bijgeleerd. Hiermee kan ik kwaliteitsvolle, effectieve therapie geven!’.

‘Duidelijke, heldere uitleg. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk’.

‘Goede aanvulling op wat ik al deed. Veel nieuwe inzichten opgedaan’.

‘Veel info en bruikbare tips gekregen, die ik maandag direct kan toepassen’.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0