Deelname aan de OMFT-1 Basiscursus levert mondhygiënisten voortaan punten op voor hun kwaliteitsregister. De cursus van OMFT.info is daarmee de eerste en enige cursus op het gebied van oro-myofunctionele therapie die punten oplevert voor het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten stelt kwaliteitseisen namens de eigen beroepsgroep. Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit. Onder meer door het volgen van bij- en nascholing en het voeren van intercollegiaal overleg. De OMFT-1 Basiscursus van OMFT.info is hiertoe nu geaccrediteerd en wordt opgenomen in de centrale scholingsagenda van het KRM. Mondhygiënisten die deelnemen aan de cursus ontvangen 16 KRM-punten.

omft-mondhygienisten-krm

Preventieve orthodontie
Berry Verlinden van OMFT.info geeft aan dat het voor een goede OMFT-behandelingen belangrijk is dat mondhygiënisten tijdig doorverwijzen naar een OMFT-logopedist. Berry Verlinden: “Inzicht in de behandelwijze van OMFT-logopedisten is hiervoor van belang. In het verleden werd de term ‘preventieve orthodontie’ vaak gebruikt. Het is een aanvulling op uw kennis als u weet hoe u met een tijdige verwijzing grotere problemen kunt voorkomen op het gebied van malocclusies, TMJ- en KNO-problematiek. Zeker gezien de verdergaande samenwerking tussen mondhygiënisten en tandartsen in het signaleren van afwijkende mondgewoonten. We hopen dat onze accreditatie en het toekennen van KRM-punten eraan bijdraagt dat meer mondhygiënisten kennis nemen van OMFT, het behandelprotocol en de resultaten die deze therapie kan leveren”.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0