Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september 2017 gaven wij weer een OMFT-2 Verdiepingscursus A. Erg leuk om te ervaren dat de deelnemers, die allemaal al eerder de basiscursus hadden gevolg, enthousiast aan de slag zijn gegaan met het behandelprotocol OMFT. Voor de ene cursist werd de basiscursus al meer dan 7 jaar geleden gevolgd; voor de ander nog geen jaar geleden. De cursus vond plaats in Vlijmen, vlakbij ’s-Hertogenbosch.

Naast een stuk herhaling van de belangrijke theorie, was er volop tijd voor het opdoen van praktijkervaring. Er werd geoefend met het nemen van intra- en extra-orale foto’s. Hierbij werd gebruik gemaakt van diverse soorten camera’s. Voor vele cursisten werd het duidelijk dat het nemen van goede intra-orale foto’s oefening vergt en dat het type camera en objectief een grote rol speelt bij het verkrijgen van een goede mondfoto.

 

Meten = weten

Ook tijdens deze cursus was er uitgebreide aandacht voor het meten. De Payne-techniek, Force scale en Myo-metingen zijn opnieuw onder de loep genomen en geoefend. Sommige cursisten gaven aan dat ze enkele onderdelen van het onderzoek in de praktijk achterwege laten, omdat ze hierbij nog niet zeker zijn in hun handelen. Na de cursus gaven zij aan deze onderzoeken voortaan met vertrouwen uit te kunnen voeren.

Tijdens de behandelingen loopt iedereen wel eens tegen knelpunten aan. In kleine groepjes werden deze knelpunten besproken. Er werden oplossingen en suggesties uitgewisseld over de oefeningen uit het behandelprotocol OMFT. Deze werden plenair teruggekoppeld zodat iedereen er zijn of haar voordeel mee kan doen.

Naast de bovenstaande zaken, is er nog een groot aantal andere onderwerpen aa bod gekomen tijdens deze tweedaagse OMFT-2 Verdiepingscursus A. Bijvoorbeeld het kijken naar houding, gelaat, profiel in relatie tot een afwijkende mondfunctie en gebit.

 

Reacties van deelnemers

De deelnemers gaven aan de cursus het waarderingscijfer 8,6. Hieronder enkele reacties van de cursisten:

‘Vaardigheden en termen waren bij mij wat op de achtergrond geraakt. Ik kan er nu weer mee aan de slag!’
‘Echt meer verdieping gekregen.’
‘Veel informatie en veel ruimte voor vragen stellen.’
‘Goede (extra) aanwijzingen gekregen.’
‘Veel praktische tips en voorbeelden.’
‘Ik heb mijn kennis aanzienlijk vergroot en kan dit toepassen tijdens onderzoek en behandeling.’

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0