Er was veel interesse voor de speciale OMFT-cursusdag voor tandartsen, die volgende maand plaatsvindt in Utrecht. De cursusdag is inmiddels volgeboekt. Daarom is er meteen een datum geprikt voor eenzelfde cursusdag in 2024. Tandartsen kunnen zich daar nu al voor aanmelden.

Het aantal tandartsen en orthodontisten met kennis van oro-myofunctionele therapie (OMFT) groeit snel. Belangrijk, omdat het juist tandartsen en orthodontisten zijn die afwijkend mondgedrag vroegtijdig kunnen herkennen en daarna goed kunnen doorverwijzen. De eendaagse OMFT-cursus voor tandartsen speelt hierop in. De cursusdag komt voort uit een toenemend aantal tandartsen dat deelneemt aan de reguliere OMFT-basiscursus. Hoewel tandartsen in die reguliere cursus een veelomvattend beeld krijgen van alle onderdelen van het OMFT-protocol en alle oefeningen die daarbij horen, is het tandheelkundige deel van deze cursus voor hen al bekende stof. In de eendaagse cursusdag speciaal voor tandartsen zijn de belangrijkste onderdelen voor hen uit de basiscursus samengebracht en aangevuld met specifieke informatie. De cursusdag gaat in op de etiologie: wat zijn de oorzaken van afwijkende mondgewoonten en de gevolgen hiervan op het orofaciaal gebied, waaronder de groei van de kaken en de stand van de gebitselementen. Ook is er aandacht voor diagnostiek; het stellen van OMFT-diagnoses. Zoals een protrale tongpers (hoog, interdentaal, laag), latero-protrale tongpers (unilateraal, bilateraal), laterale tongpers (unilateraal, bilateraal) en bi-maxillaire tongpers (met en zonder open beet).

Child at dentist. Happy Boy Giving Thumbs Up

Verder zijn er enkele practica, gericht op het:

  • visualiseren van het slikpatroon en de rustpositie van de tong met de Payne-techniek;
  • meten van het tongriempje met de Kotlow ruler en het classificeren ervan.

Dit zijn stuk voor stuk onderzoeken die in de tandartspraktijk uitgevoerd kunnen worden, om diagnoses te kunnen stellen. En mogelijk leidt dit tot een doorverwijzing naar een OMFT-logopedist.
Er komt ook casuïstiek aan bod, aan de hand van cliëntvoorbeelden uit OMFT-trajecten. Daarin wordt getoond welke resultaten er met OMFT bereikt kunnen worden, als er vroegtijdig met een cliënt aan de slag gegaan kan worden.

De nieuw ingeplande OMFT-cursusdag voor tandartsen vindt plaats op vrijdag 17 mei 2024 in Carlton President Hotel te Utrecht (gratis parkeren bij het hotel). De cursus start om 9.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen, waarna er nog gelegenheid is voor napraten. De prijs van de cursus is € 450,- (inclusief lunch en een set aan OMFT-instrumenten ter waarde van € 60,- die iedereen na afloop meekrijgt). Vanwege de accreditatie bij het Kwaliteitsregister Tandartsen, ontvangen deelnemers 7,5 KRT-punten.

Meer informatie over de cursusdag is op deze pagina te vinden.
Direct aanmelden kan hier.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0