Afwijkende mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen spieren in en rond de mond waardoor gebitsafwijkingen, een afwijkende slik, een afwijkende uitspraak, kaakgewrichtsklachten en slaapapnoe kunnen ontstaan. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is gericht op het herstellen van het evenwicht in het functioneren van spieren in en om de mond.

Onze cursussen gaan onder meer in op:

omft-cursus-4
  • Hoe krijg ik met mijn anamnese belangrijke OMFT-gerelateerde informatie van mijn cliënt?
  • Waar moet ik tijdens mijn observaties op letten?
  • Hoe gebruik ik objectieve meetinstrumenten, zoals de lipsterktemeter (Force scale), de Payne-techniek en de Kotlow meetlatjes?
  • Hoe kan ik afwijkend mondgedrag blijvend afleren?
  • Hoe kan ik een gecorrigeerde slik aanleren en automatiseren?
  • Welke mondtrainer kan ik kiezen ter ondersteuning van mijn OMFT-behandeling?
  • Wat zijn mogelijke struikelblokken binnen mijn behandeling en hoe ga ik hiermee om?
  • Hoe overleg ik op professioneel niveau met mijn verwijzer?
Erkenning, accreditatie en waardering

Onze cursussen zijn erkend en procedureel getoetst door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Verder zijn alle cursussen geaccrediteerd bij Stichting ADAP, zodat deelnemende logopedisten PE-punten ontvangen. Deelnemende tandartsen ontvangen KRT-punten. De cursussen kenmerken zich door kleine groepen cursisten, waardoor er veel ruimte is voor interactie tussen de cursisten onderling en er per deelnemer veel aandacht is van de docenten. Deelnemers waarderen de cursussen hoog: meestal met een rapportcijfer tussen de 8,5 en 9. Lees hier een aantal reacties van cursisten.

De docenten

Liset Maas-Houtekamer (logopedist en OMFT-specialist), Berry Verlinden (niet praktiserend tandarts en implantoloog) en Maaike Selten-Pijpe (tandarts en oraal chirurg) hebben ruime ervaring met de oro-myofunctionele therapie, die uitstekend bruikbaar is in de logopedische praktijk. Op didactisch verantwoorde wijze laten zij de samenhang zien tussen logopedie, oro-myofunctionele therapie, tandheelkunde in het algemeen en orthodontie in het bijzonder. Zie voor meer informatie over de docenten: Wie zijn wij?

Waar en wanneer?

De cursussen vinden plaats op diverse locaties in Nederland en België. Op veler verzoek worden de cursussen gehouden op vrijdag en zaterdag; beide dagen van 8.30 tot 17.15 uur. De tweedaagse basiscursus is bij uitstek geschikt als ‘incompany-cursus’, bijvoorbeeld op verzoek van een kwaliteitskring of een grote praktijk. U kunt dus, indien u zelf circa 15 tot 20 mensen bijeen kunt krijgen, een in-company aanvragen. Nederlandstalig, of in het Engels. En zowel in Nederland of België, als daarbuiten. Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0