Afwijkend mondgedrag leidt tot een heel ander groeipatroon van het oro-faciale skelet, waardoor malocclusies, ademhalingsproblemen en houdingsproblemen kunnen ontstaan. De OMFT-logopedist/therapeut behandelt de oorzaak van malocclusies ten gevolgde van afwijkend mondgedrag, enkele KNO-problemen (o.a. oorontstekingen) en groeistoornissen (o.a. houding en orofaciaal skelet). Hierbij is er een directe relatie met orthodontie, tandheelkunde en logopedie.

In deze tweedaagse basiscursus besteden de cursusleiders aandacht aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de wijze van behandeling daarvan door de logopedist. Onder meer de volgende onderdelen komen aan de orde:

  • Anatomie en fysiologie van het orofaciale complex.
  • Etiologie van het afwijkend mondgedrag (borstvoeding versus flesvoeding, consistentie van het voedsel, tong-tie, zuiggewoonten, mondademen).
  • Theorie en praktisch gebruik van de lipsterktemeter (Force scale) en de Payne-techniek (het visualiseren van een afwijkende rustpositie van de tong en slikpatroon).
  • Indicaties en contra-indicaties van het werken met mondtrainers voor de beginnende OMFT-therapeut.
  • Het leren bepalen van de Angle-klassificatie.
  • Diagnostiek.
  • Het uitvoeren van een gebitsobservatie.
  • De effecten van een beperkend tongriempje en een toelichting op het opmeten hiervan.
  • Het maken van intra- en extra-orale foto’s.
  • Alle logopedische oefeningen die gebruikt worden bij oro-myofunctionele therapie.
  • Casuïstiek.

Het is van belang om voorafgaand aan de cursus enkele artikelen te lezen. Deze worden ruim van tevoren als PDF-bestand via Wetransfer toegezonden. Ook worden de handout en een uitgebreide syllabus toegezonden als PDF.

De cursussen vinden op diverse locaties plaats op vrijdagen en zaterdagen, telkens van 8.30 uur tot 17.15 uur. Het aantal deelnemers aan de cursus bedraagt  maximaal 20 personen. De cursussen wordt verzorgd door twee cursusleiders: Liset Maas-Houtekamer en Maaike Selten-Pijpe, Marijn Swart of Berry Verlinden.

omft-cursus-9
Doelgroepen

De cursus is met name bedoeld voor logopedisten, tandartsen, mondhygiënisten, lactatiekundigen, oro-faciaal therapeuten en orthodontisten (tandartsen en orthodondisten kunnen overigens ook kiezen voor een speciaal voor hen samengestelde eendaagse OMFT-cursusdag). Er is geen specifieke werkervaring met OMFT vereist. Voor logopedisten is de cursus geaccrediteerd bij Stichting ADAP (44 PE-punten). Ook bij inschrijving van Nederlandse logopedisten voor onze cursussen in het buitenland, geldt dat deze geaccrediteerd zijn. Tandartsen die aangesloten zijn bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) verdienen met de cursus 16 KRT-punten. De cursus is erkend en procedureel getoetst door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De basiscursus is een eerste stap op weg naar inschrijving in het Kwaliteitsregister OMFT.

 

Doelen

Na de cursus is de cursist in staat om:

 • Planmatig te werken met oro-myofunctionele therapie (OMFT).
 • Te werken met de Force scale en Payne-techniek en daar conclusies uit te trekken met betrekking tot de doelgerichtheid en effectiviteit van de OMFT.
 • Het gebit van de cliënt in kaart te brengen en te bepalen of er sprake is van een functionele of skeletale afwijking.
 • Te starten met het maken van extra- en intra-orale foto’s.
 • Te bepalen of de aanhechting en de lengte van het tongriempje belemmerend zijn voor een goede tongfunctie.
 • De juiste mondtrainer te kiezen ter ondersteuning van de therapie.
 • Dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde, KNO en orthodontie, in algemene zin.
 • Op een professionele wijze te overleggen met de verwijzer en andere betrokkenen.

 

Getuigschrift

Elke deelnemer krijgt na afloop een certificaat. Voor Nederlandse deelnemers geldt bovendien dat het aantal PE-punten, toegekend aan deze cursus, op naam van de cursist wordt bijgeschreven bij de stichting ADAP.

 

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 550,-. Tijdens de cursus ontvangt u een waardebon van € 30,-  die is te besteden in onze webwinkel. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld. Heeft u een allergie, meld ons dit dan tijdig. Lees voor het aanmelden onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

 

Studenten

Studenten kunnen deelnemen aan deze basiscursus voor een gereduceerde prijs van € 350,00. Dit geldt voor studenten die een opleiding volgen die aan het werkveld van OMFT gerelateerd is, zoals studenten logopedie, orthodontie, fysiotherapie, osteopathie, mondzorgkunde of tandheelkunde. Je moet dan een bewijs van inschrijving als student overleggen en krijgt geen waardebon. Per cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten.

 

Incompany

De tweedaagse basiscursus is bij uitstek geschikt als ‘incompany-cursus’, bijvoorbeeld op verzoek van een kwaliteitskring of een grote praktijk. U kunt dus, indien u zelf circa 15 tot 20 mensen bijeen kunt krijgen, een incompany aanvragen. Neem hiervoor dan contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0