Voor wie een OMFT-basiscursus heeft gevolgd en aan de slag is gegaan met OMFT, is er deze eerste verdiepingscursus. Deelnemers kunnen er hun bestaande kennis van OMFT updaten, verdiepen en uitbreiden. Ook als de basiscursus bij een andere cursusaanbieder werd gevolgd, kunt u deelnemen aan deze cursus.

omft-kaakhoek-meten-omft-basiscursus-omft.info_

Tijdens deze tweedaagse ‘OMFT-2 Verdiepingscursus A’ komt onder meer het volgende aan de orde:
·       Een korte herhaling van de theorie met veel interactie van de cursisten: ‘Hoe was het ook alweer?’;
·       Verdieping oro-faciale musculatuur;
·       Practicum: optimaliseren van het werken met Force scale en de Payne-techniek;
·       Practicum: hoe maak ik optimale mondfoto’s?;
·       Herhaling en verdieping tandheelkundige kennis in relatie tot OMFT;
·       Behandeling van OMFT-casussen;
·       Optimaliseren behandelprotocol;
·       Inzet van mondtrainers: indicaties en contra-indicaties.
Enige kennis over het gebruik van mondtrainers wordt bekend verondersteld.

De cursus wordt gegeven door Liset Maas-Houtekamer en Maaike Selten-Pijpe of Berry Verlinden. Verdiepingscursussen vinden meestal plaats op vrijdagen en zaterdagen, telkens van 8.30 uur tot 17.15 uur.

Doelgroep

Deelname aan de OMFT-2 Verdiepingscursus A is uitsluitend mogelijk voor iedereen die eerder de tweedaagse basiscursus (OMFT-1) heeft gevolgd. De cursus is dus bedoeld voor logopedisten, tandartsen, mondhygiënisten, oro-faciaal therapeuten of orthodontisten die (basis)kennis hebben van OMFT. Als het langer dan 5 jaar geleden is dat u de basiscursus heeft gevolgd, raden wij u aan deze eerst nogmaals te volgens, alvorens deel te nemen aan deze verdiepingscursus. De inhoud van de basiscursussen wordt namelijk voortdurend geëvalueerd en aangepast om een hoog kwaliteitsniveau te waarborgen.

omft-cursus-10

De cursus is erkend en procedureel getoetst door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Voor logopedisten is de OMFT-2 Verdiepingscursus geaccrediteerd bij Stichting ADAP (32 PE-punten). De verdiepingscursus is de tweede stap op weg naar inschrijving in het kwaliteitsregister OMFT.

 

Doelen

Na de cursus is de cursist in staat om:

 • Een gedegen OMFT-anamnese af te nemen.
 • Op een correcte wijze OMFT-onderzoek te verrichten, met gebruik van de Force scale, de Payne-techniek, de Kotlow-meetlatjes, de grooved director en de kaakhoekmeter.
 • Uitgebreidere en meer inzichtelijke kennis van tandheelkunde toe te passen in de cliëntenbehandeling, verslaglegging en communicatie naar verwijzer.
 • Op technisch verantwoorde wijze optimale mond-, houding- en profielfoto’s te maken en deze te bewerken en in een verslag naar de ouder, cliënt, verwijzer of collega op te nemen.
 • Correcte conclusies te trekken uit de verkregen observatiegegevens en onderzoeksresultaten (en een behandeldoel met subdoelen op te stellen).
 • Met de verkregen informatie een OMFT-verslag te maken.
 • Op een creatieve manier oplossingen te bedenken voor knelpunten binnen de therapie.
 • Te signaleren wanneer een cliënt met een beperkt linguaal frenulum voor behandeling/correctie doorverwezen dient te worden.
 • De nabehandeling te verzorgen van deze ingreep.
 • Te bepalen of de inzet van een mondtrainer gewenst is.
 • De juiste mondtrainer te adviseren.
 • Het belang van neusademhaling uit te dragen en samen met de cliënt aan de slag te gaan met de mogelijkheden om een neusademhaling te realiseren.
 • Verschillende soorten (open) lippenpleisters te kunnen plakken (beheersing van de verschillende technieken).

 

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 550,-. Tijdens de cursus ontvangt u een waardebon van € 30,-  die is te besteden in onze webwinkel. De waardebonnen worden tijdens de cursus uitgereikt. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld. Indien u een allergie heeft, meldt ons dat dan tijdig. Lees voor het aanmelden onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0