De OMFT-3 Verdieping B is uniek voor Nederland en België. Tijdens deze tweedaagse cursus wordt nog dieper ingegaan op diverse aspecten van de OMFT. Naast meer theorie en praktijk over het behandelen van kinderen, krijgt ook de volwassen OMFT-cliënt ruim aandacht. De kennis vanuit de basiscursus (OMFT-1) en de verdiepingscursus A (OMFT-2) wordt als bekend verondersteld. Ook als de basiscursus en de eerste verdiepingscursus bij een andere cursusaanbieder werden gevolgd, kunt u deelnemen aan deze cursus.

Tijdens de OMFT-3 Verdiepingscursus B, komt onder meer aan de orde:

 • De volwassen OMFT-patiënt.
 • Tandheelkunde: specifieke OMFT-gerelateerde problematiek.
 • Logopedie: specifieke OMFT-gerelateerde problematiek.
 • Cranio Mandibulaire Dysfuncties en de relatie met OMFT.
 • Houding, faciale groei en malocclusie in relatie tot OMFT.
 • Het frenulum en de bijkomende behandelmogelijkheden.
 • De inzet van mondtrainers (update).
 • Het Kwaliteitsregister OMFT.

U brengt tijdens deze cursus een OMFT-casus uit uw eigen praktijk in. Dat doet u met een korte presentatie van ongeveer 8 tot 10 minuten. U krijgt tevoren een format toegezonden voor het opzetten en vormgeven van deze presentatie.

De cursus vindt plaats op twee dagen, van 8.30 uur tot circa 17.00 uur. De cursus wordt gegeven door Berry Verlinden en Liset Maas-Houtekamer. Als het langer dan vijf jaar geleden is dat u de OMFT-2 Verdiepingscursus A heeft gevolgd, raden wij u aan die nogmaals te volgen als voorbereiding op deze Verdiepingscursus B. De inhoud van onze cursussen wordt namelijk doorlopend aangepast en verbeterd. Ook is de kans aanwezig dat u dan moeite heeft om alle onderdelen van deze tweede verdiepingscursus goed te volgen.

Doelgroep

Deelname aan deze tweede verdiepingscursus is uitsluitend mogelijk voor logopedisten (en tandartsen, mondhygiënisten of orthodontisten) die eerder de basiscursus (OMFT-1) en de eerste verdiepingscursus A (OMFT-2) hebben gevolgd. Om een optimale begeleiding te waarborgen, gaan wij uit van een maximum van 15 deelnemers. De cursus is erkend en procedureel getoetst door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Voor logopedisten is de Verdiepingscursus B geaccrediteerd bij Stichting ADAP (33 PE-punten). De verdiepingscursus is de derde stap op weg naar inschrijving in het Kwaliteitsregister OMFT.

omft-cursus-tongriem-pakken
Doel

Na de cursus is de cursist in staat:

 • Voortschrijdend inzicht te hebben in het werken met Force scale, myoscanner (indien in bezit), Kotlow ruler en de Payne-techniek en daar conclusies uit te trekken m.b.t. diagnostiek.
 • Voortschrijdend inzicht te hebben m.b.t. doelgerichtheid en effectiviteit van de OMFT-behandeling, met name bij volwassen cliënten aan de hand van de gedane metingen op verschillende momenten.
 • Op een goede presenteerbare wijze verslaglegging te doen van de conclusies t.a.v. de behandeling, op basis van observaties, metingen en optimale mond-, houding- en profielfoto’s.
 • De uitgebreidere en meer inzichtelijke kennis van tandheelkunde en C.M.D. in het bijzonder te kunnen toepassen in de cliëntenbehandeling, verslaglegging en communicatie naar verwijzers.
 • De relatie te zien tussen orofaciale groeipatronen, musculaire en skeletale aanpassing als gevolg van een afwijkend orofaciaal musculair evenwicht en daarnaar te handelen.

 

Prijs

De prijs voor deze tweedaagse Verdiepingscursus B bedraagt € 550,-. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld. Indien u een allergie heeft, meldt ons dat dan tijdig. Lees voor het aanmelden onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0