De OMFT-3 Verdieping B is uniek voor Nederland en België. Tijdens deze tweedaagse cursus wordt opgedane kennis uit de basiscursus (OMFT-1) en de verdiepingscursus A (OMFT-2) verder uitgediept en aangescherpt. Naast meer theorie en praktijk over het behandelen van kinderen, krijgt ook de volwassen OMFT-cliënt ruim aandacht. Ook als de basiscursus en de eerste verdiepingscursus bij een andere cursusaanbieder werden gevolgd, kunt u deelnemen aan deze cursus.

Tijdens de ‘OMFT-3 Verdiepingscursus B’ komt onder meer aan de orde:

 • De volwassen OMFT-patiënt.
 • Tandheelkunde en logopedie: specifieke OMFT-gerelateerde problematiek.
 • Cranio Mandibulaire Dysfuncties en de relatie met OMFT.
 • Houding, faciale groei en malocclusie in relatie tot OMFT.
 • Het frenulum en de bijkomende behandelmogelijkheden.
 • Werken aan bruxisme (tandenknarsen en/of tandklemmen).
 • Ademhaling volgens de Buteyko-methode.
 • De inzet van mondtrainers (van MRC Europe of Orthoplus) en het gericht toepassen van FroggyMouth en MyoMunchee.
 • Heel veel casuïstiek.

Voorafgaand aan de cursus kunt een OMFT-casus of -vraag aandragen vanuit uw eigen praktijk. In de cursus wordt hier dan uitvoerig op ingegaan. De cursus vindt plaats op twee dagen, van 8.30 uur tot circa 17.00 uur. De cursus wordt gegeven door Berry Verlinden en Liset Maas-Houtekamer. Als het langer dan vijf jaar geleden is dat u de OMFT-2 Verdiepingscursus A heeft gevolgd, raden wij u aan die nogmaals te volgen als voorbereiding op deze Verdiepingscursus B. De inhoud van onze cursussen wordt namelijk doorlopend geactualiseerd en verbeterd.

 

Doelgroep

De tweede verdiepingscursus is bedoeld voor logopedisten (en tandartsen, mondhygiënisten of orthodontisten) die eerder de basiscursus (OMFT-1) en de eerste verdiepingscursus A (OMFT-2) hebben gevolgd. Ook als u die bij een andere cursusaanbieder gevolgd hebt, kunt u deelnemen aan deze cursus. Om een optimale begeleiding te waarborgen, gaan wij uit van een maximum van 15 deelnemers. De cursus is erkend en procedureel getoetst door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Voor logopedisten is de Verdiepingscursus B geaccrediteerd bij Stichting ADAP (33 PE-punten). De verdiepingscursus is de derde stap op weg naar een eventuele inschrijving in het Kwaliteitsregister OMFT.

Doctor holding a synthetic skull and pointing at temporomandibular joint (articulation temporomandibularis).
omft-cursus-tongriem-pakken
Doel

Na de cursus is de cursist onder meer in staat:

 • Voortschrijdend inzicht te hebben in het werken met Force scale, Kotlow ruler en de Payne-techniek en daaruit diagnostische conclusies te trekken.
 • Voortschrijdend inzicht te hebben in de doelgerichtheid en effectiviteit van de OMFT-behandeling, met name bij volwassen cliënten aan de hand van de gedane metingen op verschillende momenten.
 • Op een goede presenteerbare wijze verslaglegging te doen van de conclusies t.a.v. de behandeling, op basis van observaties, metingen en optimale mond-, houding- en profielfoto’s.
 • De uitgebreidere en meer inzichtelijke kennis van tandheelkunde en C.M.D. in het bijzonder te kunnen toepassen in de cliëntenbehandeling, verslaglegging en communicatie naar verwijzers.
 • De relatie te zien tussen orofaciale groeipatronen, musculaire en skeletale aanpassing als gevolg van een afwijkend orofaciaal musculair evenwicht en daarnaar te handelen.
 • Mondtrainers (MRC of Orthoplus, evenals FroggyMouth en MyoMunchee) effectief in te zetten.
 • Met meer inzichten en handelingsperspectief aan de slag te gaan met de voortgang van de zelf ingebrachte casuïstiek.

 

Prijs

De prijs voor deze tweedaagse Verdiepingscursus B bedraagt € 550,-. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld. Indien u een allergie heeft, meldt ons dat dan tijdig. Lees voor het aanmelden onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0