Het aantal tandartsen en orthodontisten met kennis van oro-myofunctionele therapie (OMFT) groeit snel. Belangrijk, omdat het juist tandartsen en orthodontisten zijn die afwijkend mondgedrag vroegtijdig kunnen herkennen en daarna goed kunnen doorverwijzen.

Speciaal voor tandartsen en orthodontisten biedt OMFT.info een cursusdag aan die geheel in het teken staat van oro-myofunctionele therapie. In deze cursus leren de deelnemers afwijkende mondgewoonten sneller herkennen, onder meer door enkele doelgerichte onderzoeken uit te voeren. Ook wordt duidelijk welke tandheelkundige problemen voorkomen kunnen worden, door afwijkende mondgewoonten tegen te gaan met OMFT.

 

Inhoud van de cursus

De cursusdag gaat in op de etiologie: wat zijn de oorzaken van afwijkende mondgewoonten en de gevolgen hiervan op het orofaciaal gebied, waaronder de groei van de kaken en de stand van de gebitselementen. Ook is er aandacht voor diagnostiek; het stellen van OMFT-diagnoses. Zoals een protrale tongpers (hoog, interdentaal, laag), latero-protrale tongpers (unilateraal, bilateraal), laterale tongpers (unilateraal, bilateraal) en bi-maxillaire tongpers (met en zonder open beet).

Verder zijn er enkele practica, gericht op het:

  • visualiseren van het slikpatroon en de rustpositie van de tong met de Payne-techniek;
  • meten van het tongriempje met Kotlow rulers en het classificeren ervan.

Dit zijn stuk voor stuk onderzoeken die in de tandartspraktijk toegepast kunnen worden, om diagnose te kunnen stellen. En mogelijk leidt dit tot een doorverwijzing naar een OMFT-logopedist.

Tijdens de cursusdag komt er casuïstiek aan bod, aan de hand van cliëntvoorbeelden uit OMFT-trajecten. Daarin wordt getoond welke resultaten er met OMFT bereikt kunnen worden, als er vroegtijdig met een cliënt aan de slag gegaan kan worden. Ook de inzet van mondtrainers ter ondersteuning van OMFT komt nadrukkelijk aan bod, gericht op gebruik van het Myosa- en Myobrace systeem (mondtrainers MRC Europe uit Waalwijk) en de mondtrainers van OrthoPlus (MOS uit Brussel).

 

Gratis set met OMFT-instrumenten

Om direct met het geleerde aan de slag te kunnen gaan, krijgen alle deelnemers gratis een set met OMFT-instrumenten mee ter waarde van € 60,-, die bestaat uit:

  • Kotlow ruler
  • Grooved director
  • Digitale schuifmaat
  • Payne-lamp
  • Payne-pasta
  • 10 spateltjes
  • Spiegeltje
Tweedaagse basiscursus of deze cursus?

De eendaagse OMFT-cursus voor tandartsen komt voort uit een toenemend aantal tandartsen dat deelneemt aan de reguliere OMFT-basiscursus, vanuit hun behoefte kennis te verkrijgen over OMFT. Die tweedaagse basiscursus is daar zeer zeker geschikt voor. Tandartsen krijgen er een veelomvattend beeld van alle onderdelen van het OMFT-protocol en alle oefeningen die daarbij horen, zodat duidelijk wordt hoe een OMFT-logopedist afwijkende mondgewoonten tegengaat. Het tandheelkundige deel van deze basiscursus is voor tandartsen echter al bekende stof.
In deze eendaagse cursusdag voor tandartsen zijn de belangrijkste onderdelen uit de basiscursus die voor tandartsen van belang zijn, samengebracht en aangevuld met specifieke informatie. Zowel de tweedaagse basiscursus als de cursusdag bieden tandartsen een uitstekende inhoudelijke kennismaking met oro-myofunctionele therapie.

 

Datum, locatie en prijs

Er is een OMFT-cursusdag voor tandartsen op vrijdag 24 mei 2024 en op vrijdag 13 december 2024 te Nieuwegein (Hotel Fletcher). De dag start om 9.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen, waarna er nog gelegenheid is voor napraten. De prijs van de cursus is € 450,- (inclusief lunch en de set aan OMFT-instrumenten ter waarde van € 60,- die iedereen na afloop meekrijgt). De cursusdag is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen, zodat deelnemers 7,5 KRT-punten verdienen.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0