Hier vindt u een aantal artikelen over OMFT. Meer literatuur staat vermeld in de literatuurlijsten van Maas-Houtekamer/Verlinden en Clausnitzer/Thiele.

Tandheelkundige gevolgen van slapen met open mond

Slapen met open mond kan negatieve gevolgen hebben voor het gebit, blijkt uit onderzoek. Tandartsen zijn zich hier niet altijd van bewust en de vraag of een patiënt met open mond slaapt, wordt niet altijd gesteld in de anamnese.

Myo-functionele therapie

Geïntrigeerd door de lezing ‘Myofunctionele therapie in (de) praktijk’ van Niels Hulsink op de Standby Dag, besloot de redactie van Standby ruimte in haar blad in te ruimen voor dit onderwerp. Een nadere introductie van myofunctionele therapie dus.

Relapse of anterior open bites treated with and without OMFT

Belangrijk onderzoek naar de effectiviteit van OMFT in combinatie met orthodontie. De volledige titel van dit Engelstalige artikel: ‘Relapse of anterior open bites treated with orthodontic appliances with and without orofacial myofunctional therapy’.

Oro-myofunctionele therapie: belastend of belovend?

Drs. Berry Verlinden en Peter Heldrop belichten in dit artikel hun visie op pre-orthodontie met OMFT: het beïnvloeden van de orofaciale spieren kan van grote invloed zijn op het resultaat van een orthodontische behandeling.

Meten is weten

Met behulp van nauwkeurige meetapparatuur is de logopedist in staat om conclusies te trekken over de noodzaak tot en de vordering van de OMFT-behandeling. Dit artikel geeft een toelichting op deze meetmethoden.

Voorkom relaps door OMFT

De meeste cliënten die door tandarts of orthodontist naar een OMFT-logopedist worden verwezen, hebben een anterieure open beet of een functioneel gerelateerde SOB-afwijkingen vanwege een protrale addentale tongpers. OMFT kan een relaps ná orthodontische behandeling in veel gevallen voorkomen.

Het gebruik van Trainers in de praktijk

OMFT kan een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de reductie van het hoge aantal (26-38%) orthodontische relapsgevallen van open-beetbehandelingen. Onder meer met het op een goede manier toepassen van zachte Trainers in de tandheelkundige en logopedische praktijk.

Aandachtspunten afwijkend mondgedrag

Een overzicht van de gevolgen van afwijkende mondgewoonten, waarvoor de tandarts, orthodontist of mondhygiënist kan doorverwijzen naar een OMFT- logopedist.

Airway Centric TMJ Philosophy

Een bijzonder interessante lezing betreft die van dr. Michel Gelb over de relatie tussen een verstoord oro-faciaal evenwicht, slaap-apnoe en de pharyngeale ruimte. Van hem verscheen dit artikel in het toonaangevende blad California Dental Association.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0