Vrijwel alle orthodontisten zijn ervan overtuigd dat de uiteindelijke morfologie van het orofaciale skelet een resultante is van genetische en functionele sturing:

‘Long-term stability of the open bite correction is not a matter of treatment method or appliance, but it is mainly influenced by growth after treatment or by functional disturbances’ *

Als de functionele sturing verstoord is door afwijkend mondgedrag, heeft dat dus een negatief effect op de uiteindelijke morfologie; zowel vóór als ná een orthodontische behandeling.

Een groot probleem ná een orthodontische behandeling is de relaps. Een niet te tellen aantal wetenschappelijke artikelen in toonaangevende bladen, geeft aan dat een orthodontische behandeling van een casus met een open beet een hoog percentage relaps geeft. Geen enkele orthodontist vindt dat een uitnodigende gedachte. Samenwerking tussen orthodontist, tandarts en logopedist binnen oro-myofunctionele therapie (OMFT) biedt uitkomst; die kan een positieve bijdrage leveren aan een meer stabiele occlusie na een orthodontische behandeling**.

Binnen OMFT werken logopedisten, tandartsen en orthodontisten samen aan het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Inzicht in de behandelwijze van een patiënt met afwijkend mondgedrag door een OMFT-logopedist, draagt bij aan begrip voor elkaars belangen. En aan inzicht in de manier om samen tot een positieve beïnvloeding te komen van de uiteindelijke morfologie. In het belang van de kwaliteit die logopedist, tandarts en orthodontist bieden én vanzelfsprekend tot groot genoegen van de OMFT-patiënt. Kwantitatieve meetgegevens (‘meten is weten’) zijn in de communicatie tussen deze disciplines een belangrijke leidraad***.

In onze tweedaagse basiscursus of de OMFT-cursusdag voor tandartsen en orthodontisten maakt u uitgebreid kennis met OMFT en de mogelijkheden en onmogelijkheden ter correctie van afwijkend mondgedrag. De orthodontisten die u voorgingen zijn onverdeeld positief.

Meer informatie: Wat is OMFT?

 

* ‘Treatment and long-term stability of anterior open bite malocclusion’ – D. Remmers (2007).

** ‘Relapse of anterior open bites treated with orthodontic appliances with and without orofacial myofunctional therapy’ – JoAnn Smithpeter and David Covell, Jr Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. (2010;13:605-14).

*** Simons (2009), Gosselink (2007), Verlinden/Helderop (2008).

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0