Berry Verlinden(Niet praktiserend) tandarts en implantoloog

Drs. Berry P.M. Verlinden heeft zich na zijn studie tandheelkunde aan de Universiteit van Utrecht in 1979 gevestigd als tandarts in Huizen. Hij heeft zijn aanvullende opleiding op het gebied van de oro-myofunctionele therapie en de uitgebreide restauratieve tandheelkunde in zowel binnen- als buitenland opgedaan. Het grootste deel van zijn tijd was hij werkzaam op het gebied van implantologie en gespecialiseerde tandheelkunde, met name daar waar het uitgebreid restauratief handelen betreft ten gevolge van functiestoornissen op myogeen of arthrogeen gebied. Hij heeft 30 jaar ervaring in lesgeven op het gebied van OMFT in relatie tot tandheelkunde. Hij was 5 jaar secretaris van de Stichting voor Wetenschappelijk Tandheelkundige Arbeid, die belast is met nascholingscursussen voor tandartsen. In 2003 volgde zijn erkenning als implantoloog. Sinds 2007 is hij Fellow van het International College of Dentists.

Hij heeft een verwijspraktijk voor Gespecialiseerde Tandheelkunde en Implantologie gehad in Huizen en is nu uitsluitend nog docent OMFT. Hij is de drijvende kracht achter het Kwaliteitsregister-OMFT.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0