Kinesiotaping is in de (sport)geneeskunde niet meer weg te denken. Het aanbrengen van tape lift de huid, wat de functie van de onderliggende spieren beïnvloedt. Ook in de logopedische therapie blijkt kinesiotaping een waardevolle aanvulling bij behandelingen. Onder meer bij openmondgedrag.

Kinesiotaping is een van oorsprong Aziatische tapemethode. In de jaren zeventig heeft chiropractor en kinesioloog Kenzo Kase verschillende interventietechnieken met kinesiotape ontwikkeld. Ook in Nederland is er de laatste 20 jaar veel ervaring opgedaan met het gebruik van kinesiotape en zijn de toepassingsmogelijkheden verder ontwikkeld.

Kinesiotape stimuleert hypotone spieren en inhibeert hypertone spieren. Het aanbrengen van kinesiotape zorgt ervoor dat de huid wordt gelift. De functie van de onderliggende spieren wordt hierdoor beïnvloed; de tonus van de spieren verandert hierdoor. Kinesiotaping wordt binnen de logopedie onder meer benut bij het behandelen van keelklachten, stemklachten, gespannen spieren (rondom larynx, schouders, buik en rug), pijnklachten, facialisparese, problemen met slikken, kwijlen en openmondgedrag.*

Bij openmondgedrag en mondademen is de kracht van de musculus orbicularis oris onvoldoende. Of die kracht (on)voldoende is, kan gemeten worden met de Force-scale en de Myoscanner. Het versterken van een te slappe musculus orbicularis oris is nodig voor het verkrijgen van een goede mondsluiting en neusademhaling. Naast de verschillende lipversterkende oefeningen hiervoor, zoals de knoop- of flesoefening, wordt binnen de oro-myofunctionele therapie (OMFT) regelmatig gebruikt gemaakt van het afplakken van de lippen met een lippenpleister. Dit kan met verschillende technieken en materialen, zoals Fixomull stretch, Leukopor én kinesiotaping, waarvoor meestal Cure tape wordt gebruikt.

omft.info-kinesiotaping-voorbeeld
c605fbdb1fc3c580200cfb7bb492851e2151a1e3

Voor het beïnvloeden van de musculus orbicularis oris kan de spiertechniek worden toegepast. De Cure tape wordt bij deze techniek met 10 – 20% rek aangebracht op de musculus orbicularis oris. De kinesiotape wordt zodanig opgezet dat deze een activeren werking heeft. De cliënt voelt de musculus orbicularis oris samentrekken waardoor de lippen zich sluiten. Toch is er de mogelijkheid om de mond te openen en te spreken. Deze manier van kinesiotaping kan tijdens het slapen maar ook overdag worden toegepast. Binnen onze OMFT-cursussen wordt het gebruik van kinesiotaping ter activering van de musculus orbicularis oris uitgebreid besproken en geoefend.

* Bron: FysioGraaf, Scholing op maat; Kinesiotaping voor de logopedische Praktijk.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0