Logopedisten die deelnemen aan de basiscursus van OMFT.info ontvangen daarvoor voortaan 44 geaccrediteerde punten. Zij verwerven daarmee meteen het benodigde aantal geaccrediteerde punten voor hun kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Voor het behouden van die kwaliteitsregistratie, moeten logopedisten in een periode van vijf jaar tenminste 160 punten behalen met deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing. Van die 160 punten moeten er minimaal 40 geaccrediteerd zijn. Geaccrediteerde punten worden alleen vertrekt aan cursussen die goedkeuring hebben van de Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP).

Naar het oordeel van de stichting ADAP is de OMFT-1 Basiscursus van OMFT.info 44 geaccrediteerde punten waard. Die worden deels verdiend door het deelnemen aan de cursus zelf en deels door het van tevoren doen van enkele opdrachten, nadat de aangeleverde literatuur is doorgenomen.

Ook tandartsen die aan de basiscursus van OMFT.info deelnemen, ontvangen punten. Zij krijgen 16 punten voor hun Kwaliteitsregister Tandartsen.

omft-cursus-zwolle-februari-2019-lowres
omft.info-verdiepingscursus-a-zwolle-omft-2-
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0