Begin vorig jaar startte OMFT.info met het geven van een basiscursus bij het SIG in het Belgische Aalst. Nu daar inmiddels verschillende basiscursussen hebben plaatsgevonden, wordt de roep om een verdiepingscursus steeds groter. Die vervolgcursus stond al in de planning voor december volgend jaar, maar op verzoek van een groot aantal cursisten is die nu naar voren gehaald: op donderdag 18 en vrijdag 19 juni 2020 vindt in Aalst de Verdiepingscursus A (OMFT-2) plaats.

Ook tijdens de basiscursus op 4 en 5 juli jl. bleek er onder een aantal deelnemers al meteen behoefte aan een vervolgcursus. De basiscursus smaakte hen naar meer. De cursus werd zeer positief beoordeeld. De goede afwisseling tussen theorie en praktijk werd in de evaluatie vaak genoemd. Ook het tempo van de cursus kon op waardering rekenen. Een cursist schreef in de evaluatie: ‘Het ging allemaal vlot en tegelijkertijd rustig’.

Tijdens deze basiscursus heeft een 20-tal logopedisten kennisgemaakt met oro-myofunctionele therapie. We hopen hen voorzien te hebben van veel informatie en vaardigheden waarmee zij concreet aan de slag kunnen. Gezien de reacties hopen en verwachten we een deel van deze groep terug te zien tijdens de verdieping in juni 2020!

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0