‘Echt verrast! Ik ga deze cursus aanraden aan andere tandartsen’. Het was één van de leuke reacties na afloop van de eerste OMFT-cursusdag voor tandartsen. Op vrijdag 26 mei jl. kreeg een gezelschap van 26 tandartsen en orthodontisten in Utrecht deze dagvullende kennismaking met oro-myofunctionele therapie.

De nieuwe eendaagse OMFT-cursus voor tandartsen komt voort uit een toenemend aantal tandartsen dat deelneemt aan de reguliere OMFT-basiscursus, vanuit hun behoefte kennis op te doen over OMFT. Die tweedaagse basiscursus is daar zeer zeker geschikt voor. Tandartsen krijgen er een veelomvattend beeld van alle onderdelen van het OMFT-protocol en alle oefeningen die daarbij horen, zodat duidelijk wordt hoe een OMFT-logopedist afwijkende mondgewoonten tegengaat. Het tandheelkundige deel van deze basiscursus is voor tandartsen echter al bekende stof.

omft-cursusdag-voor-tandartsen-omft.info-lowres

In de nieuwe eendaagse OMFT-cursusdag voor tandartsen zijn de belangrijkste onderdelen uit de basiscursus die voor tandartsen van belang zijn, samengebracht en aangevuld met specifieke informatie. Zo gingen cursusleiders Maaike Selten en Liset Maas-Houtekamer in op etiologie: wat zijn de oorzaken van afwijkende mondgewoonten en de gevolgen hiervan op het orofaciaal gebied, waaronder de groei van de kaken en de stand van de gebitselementen. Ook was er aandacht voor diagnostiek. Verder oefenden de tandartsen met de Payne-techniek (het visualiseren van het slikpatroon en de rustpositie van de tong) en met het meten van het tongriempje en het classificeren ervan. Dit zijn onderzoeken die in de tandartspraktijk toegepast kunnen worden, om diagnose te kunnen stellen. Om deze metingen zelf in de praktijk te kunnen brengen, ontvingen de deelnemers na afloop een set met de benodigde OMFT-instrumenten mee.

 

Positieve reacties van de deelnemers

Nog een paar andere reacties van deelnemers na afloop:
‘Echt boven verwachting! Weer een nieuw vakje kennis geopend. Leuk om verder in te verdiepen’.
‘Het deel over de tongriempjes was erg interessant’.
‘Veel geleerd. Nieuwe informatie gekregen en kennis opgedaan’.
‘Goede voorbeelden en vertalingen naar de praktijk’.
‘Leuke, interessante en nuttige cursus’.
‘Dit smaakt naar meer!’

De cursusdag voor tandartsen wordt een vast onderdeel van het cursusprogramma van OMFT.info. De eerstvolgende OMFT-cursusdag voor tandartsen vindt volgend jaar plaats.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0