Tijdens een internationaal symposium in de Deense hoofdstad Kopenhagen, ging er veel aandacht uit naar het corrigeren van te korte tongriempjes. Ook spreker Berry Verlinden van OMFT.info haakte hier op in. Het symposium belichte uiteenlopende mondproblemen en de invloed die dat heeft op de gezondheid, zoals het gebit, slikken, slapen, voeding en eten.

 

Multidisciplinaire benadering

Wanneer een kind problemen heeft die ter herleiden zijn naar de mond, wordt lang nog niet altijd een juiste diagnose gesteld en is deze diagnose vaak nog sterk afhankelijk van het soort hulpverlener waar de ouder met het kind op afstapt. Verloskundigen, (tand)artsen, orthodontisten en allerlei andere deskundigen, bekijken de problemen en de gevolgen veelal vanuit hun eigen expertisegebieden. Een multidisciplinaire benaderingswijze is wenselijk, omdat mondgerelateerde problemen complex en veelomvattend kunnen zijn. Tijdens het Engelstalige internationale symposium ‘Mouth-based problems leading to dental issues, failure to thrive and/or feeding and eating difficulties’, gaven specialisten vanuit diverse disciplines hun visie op het behandelen van mondproblemen: logopedisten, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, ergotherapeuten, oro-faciaal therapeuten, osteopaten en fysiotherapeuten.

Corrigeren van het tongriempje

Veel aandacht was er voor de tong-tie (het tongriempje), indicaties voor chirurgische correctie en het waarom hiervan. Kirsten Slagter, mede-eigenaar van tongriemklinieken in Groningen en Veldhoven, hield twee voordrachten over deze problematiek. In Nederland gaan hoe langer hoe vaker tandartsen en in mindere mate ook KNO-artsen over tot het op zo jong mogelijke leeftijd chirurgisch corrigeren van een te kort tongriempje, omdat het anders leidt tot eet- en drinkproblemen, problemen met borstvoeding, maar ook tot malocclusies, lage tongligging, smal palatum en KNO-problematiek.

Ook Berry Verlinden haakte hier tijdens zijn lezing op in. Hij belichte de gevolgen van een te kort tongriempje als dat op jonge leeftijd niet behandeld wordt. Hij legde hiermee de link naar logopedie in het algemeen en OMFT in het bijzonder. Naast de aandacht die uitging naar de tong-tie, benadrukte Berry Verlinden in zijn lezing de manieren waarop oro-myofunctionele therapie een bijdrage kan leveren aan het veranderen van afwijkende mondgewoonten. Andere sprekers waren de Nederlandse lactatiekundige Maaike van Broekhoven en Katherine Fisher uit London, expert researcher op het gebied van tong-tie correctie. Daarnaast spraken nog een osteopaat en een chiropractor.

 

OMFT-1 Basiscursus in Denemarken

In augustus 2018 krijgt de lezing van Berry Verlinden een vervolg met een driedaagse OMFT-1 Basiscursus in het Deense Odense. Dit is een Engelstalige versie van de cursus zoals deze al jarenlang door OMFT.info in Nederland gegeven wordt. De cursusleiders Liset Maas-Houtekamer en Berry Verlinden geven deze cursus op 15, 16 en 17 augustus 2018. Inschrijven verloopt via Ulla Lebahn van Lehbahn Events, die ook organisator van het symposium in Kopenhagen was.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0