Een aantal collega’s uit het Kwaliteitsregister OMFT kwam onlangs bijeen voor een inhoudelijke middag en avond. Dit selecte groepje gespecialiseerde OMFT-logopedisten voelde de behoefte om op inhoudelijk niveau nader af te stemmen. Dat deden zij in natuurpark De Witte Bergen in het Overijsselse IJhorst.

Tijdens het middagdeel werden er casussen besproken en is het belang van het opmeten van de upper- en lower indicator line uitvoerig aan bod gekomen. Er werden ook OMFT-gebruiksdocumenten uitgewisseld en creatieve ideeën gedeeld ten gunste van de myofunctionele therapie. Dit alles onder het genot van iets lekkers.

Na het avondeten stond de tong-tie op het programma. Aan de hand van foto’s van beperkte tongriempjes werd besproken wanneer er wel of niet ingegrepen dient te worden. Aan het eind van de avond werden er nog allerlei zelfontwikkelde behandelmethodes en -materialen gedeeld. Wat leuk om te zien dat iedereen zo creatief is!

De aanwezige OMFT-logopedisten hebben op deze avond van elkaar kunnen leren. Zij hopen dat meer OMFT-therapeuten toetreden tot het Kwaliteitsregister OMFT, zodat uitwisseling in bredere kring kan plaatsvinden. Het is leuk om samen de diepte in te gaan en met de neus de zelfde kant op te staan. Volgend jaar komt de groep zeker weer bij elkaar!

omft-kwaliteitregister-intervisiebijeenkomst
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0