Een te lage rustpositie van de tong is bepalend voor de vorm die de bovenkaak krijgt en daarmee het gehele gelaat. Het zal in veel gevallen leiden tot een smal palatum. Een lage tongligging wordt vaak veroorzaakt door een te kort of te stug tongriempje (frenulum). Soms kan de mondbodem waaraan het tongriempje vastzit iets opgerekt worden, maar meestal zal het tongriempje gecorrigeerd moeten worden door knippen, laseren of klieven. Kinderarts, Lawrence Kotlow, heeft lengtematen voor het tongriempje vastgesteld waarmee bepaald kan worden of ingrijpen nodig is. Deze richtlijnen staan bekend als de Kotlow-classificatie.

 

Kotlow-classificatie bepalen

OMFT.info heeft op basis van deze richtlijnen Kotlow-maatlatjes ontwikkeld. Handige en feitelijk onmisbare instrumenten om snel en goed vast te stellen wanneer doorverwijzen nodig is voor correctie van het tongriempje. De Kotlow-meetlatjes zijn op twee manieren in te zetten:

1. Voor het bepalen van de plaats van aanhechting (de oorspronkelijke meetwijze Kotlow):
Hierbij wordt de afstand gemeten van de tongpunt tot de plaats van aanhechting van het tongbandje onderaan de tong. Een afstand >16 mm is normaal (bij baby’s is dit > 10 mm). Alles wat minder is wordt als licht tot ernstig afwijkend beschouwd:

  • 12 -16 mm Kotlow klasse 1: Mild
  • 8 – 12 mm Kotlow klasse 2: Moderate
  • 4 – 8 mm Kotlow Klasse 3: Severe
  • 0 – 4 mm Kotlow Klasse 4: Complete

2. Voor het bepalen van de lengte van het tongbandje (vanuit inzichten en ervaringen van OMFT.info):
Hierbij wordt de afstand van de plaats van aanhechting onderaan de tong, tot de bovenkant van de Saliva Caruncles gemeten. Ervaring leert dat ingrijpen bij een Klasse 1 doorgaans niet nodig is. Bij een Klasse 2 kan ingrijpen nodig zijn, maar soms kan er middels OMFT-oefeningen meer flexibiliteit in de mondbodem en kracht in de tong gerealiseerd worden, waardoor het toch mogelijk is om een goede tongpositie in rust en tijdens slikken aan te leren. Ervaring leert dat bij een Klasse 3 en 4 dit onvoldoende lukt en ingrijpen middels een frenulectomie of frenulotomie noodzakelijk is.
Om de Kotlow-classificatie op deze manier vast te stellen houd je de tong van de cliënt naar achteren met een sleufsonde (de grooved director) of met een Liper device en span je het tongriempje wat aan. Dan neem je één van de Kotlow-maatlatjes, die je vervolgens evenwijdig aan het tongriempje houdt. Het uiteinde van het maatlatje zet je tussen de verdikking die dichtbij de mondbodem zichtbaar is onderaan het tongriempje (de salvia caruncles) en waar de bovenkant van het tongriempje vastzit aan de tong. Vindt het maatlatje dat er precies tussen past. Op het betreffende maatlatje staat aangegeven van welke Kotlow-classificatie er sprake is.

 

Masseren

Nadat het tongriempje is gecorrigeerd, moet de plaats waar het tongbandje gezeten heeft regelmatig gemasseerd en gestretcht worden om verkleving van de wondrandjes te voorkomen. Met een Liper device kan iemand dit heel makkelijk en goed doen bij de cliënt.

 

Cursus en webshop

Tijdens de OMFT-2 Verdiepingscursus A wordt uitgebreid ingegaan op (de gevolgen van) een te kort tongriempje. Het op een effectieve manier hanteren van de Kotlow-instrumenten wordt geoefend. In de webshop van OMFT.info zijn alle genoemde instrumenten te verkrijgen.

omft.info-opmeten-tongriempje-kotlow-maatlat

Kotlow-meetlatjes

omft-kotlow-maatlatjes

Grooved director

omft-groove-director

Liper device

omft-liper-device
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0