‘Het OMFT-symposium’ is opgenomen in de scholingsagenda van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Tandartsen die deelnemen aan het symposium, ontvangen daarvoor dus 6.5 KRT-punten.

Het KRT registreert activiteiten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering voor de uitoefening van het beroep tandarts. Dit kunnen onder andere cursussen, congressen, symposia, seminars of workshops zijn. De basiscursussen van OMFT.info zijn – als eerste en enige cursus op het gebied van oro-myofunctionele therapie – al geruime tijd geaccrediteerd. Deelname aan deze tweedaagse OMFT-1 Basiscursus  levert een tandarts 16 KRT-punten op. ‘Het OMFT-symposium’ dat OMFT.info op 5 november a.s. organiseert, heeft nu ook een accreditatie ontvangen. Hierdoor kunnen deelnemende tandartsen 7 punten bijschrijven. Op deze website leest u hier meer over OMFT in relatie tot tandartsen.

 

Over het KRT

Het KRT wil de kwaliteitszorg in Nederland bevorderen en transparant maken door tandartsen op vrijwillige basis te registreren. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft zich aangesloten. Het KRT registreert deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen.

 

Over het OMFT-symposium

‘Het OMFT-symposium’ vindt op 5 november 2019 plaats in Culemborg. Hoofdspreker is dr. German Ramirez: een icoon in de OMFT-wereld, die boeiend weet te vertellen over zijn meer dan 30 jaren ervaring met het onderzoeken en behandelen van malocclusies en orale disfuncties op jonge leeftijd. Zijn specialisatie is vroegtijdige interventie bij oro-faciale groeistoornissen door het corrigeren van functie.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0