Het aantal wetenschappelijke studies groeit waarin oro-myofunctionele therapie (OMFT) als waardevol en effectief wordt bestempeld. Hieronder zijn enkele (Engelstalige) artikelen weergegeven die ingaan op aspecten die in OMFT aan bod komen, zoals het tegengaan van slaapapneu en de gevolgen van beperkende tongriempjes.

Is ankyloglossia associated with obstructive sleep apnea?

Dit artikel behandelt verschillende studies die laten zien dat een beperkte tongmobiliteit (door een te kort en/of te hoog aangehecht tongriempje) het spreken, het kauwen, het ademhalen en het slapen beïnvloedt. De onderzoeken die in deze review zijn opgenomen, bevestigen de samenhang tussen ankyloglossia (een te kort tongriempje) en obstructieve slaapapneu. Correct chirurgisch ingrijpen in combinatie met oro-myofunctionele therapie (OMFT) kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven.

Obstructive sleep apnea: focus on myofunctional therapy

Ook dit artikel gaat in op verschillende studies die aantonen dat OMFT effectief is voor het behandelen van volwassen patiënten met milde en matige obstructieve slaapapneu en van kinderen met apneu-verschijnselen.

Ankyloglossia as a risk factor for maxillary hypoplasia and soft palate elongation

Deze studie toont een verband aan tussen een beperkte mobiliteit van de tong (door een te kort en/of te hoog aangehecht tongriempje) en het vernauwen van de bovenkaak en het verhogen van het gehemelte.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0