“De Verdiepingscursus A voelt voor ons altijd een beetje als een reünie. Het is leuk om collega’s terug te zien”, zegt cursusleider Liset Maas. Soms gebeurt dat al binnen één jaar na het volgen van de basiscursus, maar voor de meesten is het al langer geleden. De herhaling en verdieping tijdens deze cursus wordt door iedereen als nuttig ervaren. Ook na afloop van de verdiepingscursus in Vlijmen (op vrijdag 15 en zaterdag 16 november) waren de reacties zeer enthousiast. De deelnemers gaven een prachtig rapportcijfer: gemiddeld een 9,1!

 

Opfrissen

De OMFT-2 Verdiepingscursus A bestaat deels uit het opfrissen van kennis en vaardigheden van oro-myofunctionele therapie en deels uit het delen van nieuwe kennis en inzichten. Liset Maas: “We merken iedere keer weer dat het goed is om die herhaling te bieden. Logisch, want tijdens een basiscursus krijg je een stortvloed aan informatie, die allemaal verwerkt moet worden in de dagelijkse praktijk; tijdens het behandelen van OMFT-cliënten. Daarbij kunnen er kleine foutjes of ‘eigen maniertjes’ insluipen. Het is fijn om na verloop van tijd de onderdelen van het onderzoek en de behandeling te herhalen en dat te spiegelen aan het oorspronkelijke protocol en de theorie die daaraan ten grondslag ligt. Om dus bijvoorbeeld weer eens even te kijken hoe je een Angel-classificatie goed bepaalt, te oefenen met het stellen van een OMFT-diagnose en onderling zaken te bespreken waar je tijdens de behandeling tegenaan loopt. Daarom maken we tijdens de verdiepingscursussen genoeg tijd vrij voor het beantwoorden van vragen, wat zeer wordt gewaardeerd”.

omft-2-verdiepingscursus-a-liset-maas-omft.info_
Kennis verdiepen

Naast een stuk herhaling, komen er tijdens iedere verdiepingscursus ook nieuwe inzichten aan bod rondom OMFT. Maas: “Ook Berry Verlinden en ik blijven doorontwikkelen en continu nieuwe kennis opdoen. Daarbij zien we dat we dat er steeds meer verbanden worden gelegd van OMFT naar andere disciplines en andersom. Als cursusleiders delen we die informatie en dat levert de aanwezigen altijd weer enkele ‘eye openers’.”

 

Enthousiaste reacties

“Wij kijken terug op een geslaagde cursus. We zijn erg blij met de mooie reacties die we hebben gekregen en ook met het waarderingscijfer 9.1!”. Enkele reacties van deelnemers aan deze cursus waren:

‘Veel kennis en vaardigheden opgefrist en ook belangrijke nieuwe kennis opgedaan!’
‘Ben weer alert geworden om het onderzoek en de oefeningen écht goed te doen.’
‘Alles is weer opgefrist en ik kan met nieuwe inzichten aan de slag!’
‘Een hele prettige combinatie tussen luisteren en doen.‘
‘Nieuwe kennis opgedaan die praktisch heel goed bruikbaar is.’
‘Supersfeer met volop ruimte voor het stellen van vragen.’

 

Van OMFT-2 naar OMFT-3

Voor wie zich na de OMFT-2 Verdiepingscursus A  nog verder wil specialiseren, is er de OMFT-3 Verdiepingscursus B. Deze cursus wordt één keer per jaar georganiseerd en wordt uitsluitend door OMFT.info gegeven. De OMFT-3 gaat op onderdelen nog dieper in op de materie en heeft specifieke aandacht voor de volwassen OMFT-cliënt.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0