Begin december vond de OMFT-1 Basiscursus plaats bij het SIG in het Aalst. Een twintigtal Vlaamse logopedisten vond de twee cursusdagen zeer waardevol. Naast het theoretische deel was er weer veel aandacht voor praktijkonderdelen. Hierbij gingen de cursisten zelf aan de slag met onder meer:

  • het meten van de lipdruk met de force-scale;
  • het uitvoeren van de Payne-techniek om te bepalen of er een goede tongpositie is in rust en tijdens slikken;
  • het vaststellen van de Angle-klasse, om te bepalen of er sprake is van een correcte occlusie op molaarniveau;
  • het opmeten van de overjet en de overbite;
  • het bepalen of er sprake is van een kruisbeet;
  • het beoordelen of er sprake is van een malocclusie.

Ook werd er door de cursusleiders Berry Verlinden en Liset Maas-Houtekamer getoond hoe intra- en extra-orale foto’s te maken zijn, hoe de tong in extensie gemeten wordt (met behulp van de myoscanner), hoe bekeken kan worden of een Myobrace (trainer) goed past, hoe de lengte van een tongriempje opgemeten wordt en hoe de kaakhoek gemeten wordt. Allemaal belangrijke zaken in observatie en onderzoek, die bepalen of OMFT nodig is en waaraan gewerkt moet worden.

 

Opmeten van de kaakhoek

Wat het opmeten van de kaakhoek betreft: daarmee kan worden bepaald of er sprake is van een afwijkende groei van de onderkaak. Door openmondgedrag en een lage tongligging kan er een meer verticale groei ontstaan van de onderkaak. Er zijn verschillende visies over wanneer er sprake is van een afwijkende kaakhoek. Een normale kaakhoek ligt tussen de 85 en 120 graden. In de cursussen van OMFT.info stellen we daarom dat een kaakhoek die groter is dan 120 graden, afwijkend is. Dat komt overeen met de visie van de Amerikaanse orthodontist C. Steiner, die stelt dat een afwijkende kaakhoek tussen de 120 en 130 graden ligt. Een andere orthodontist uit de Verenigde Staten, J. Jarabak, vindt echter dat er pas sprake is van een afwijkende kaakhoek tussen de 123 en 137 graden. De kaakhoekmeter is een handig instrument om de kaakhoek op te meten. Hiermee wordt tijdens de cursus geoefend.

Het was de tweede keer dat OMFT.info een cursus verzorgde bij het SIG. Er is veel animo voor de cursussen vanuit deze samenwerking: de cursussen voor volgend jaar (in juli en december) zijn inmiddels al volgeboekt. Mogelijk komt er daarom een extra cursus in maart 2019.

omft-kaakhoek-meten-omft-basiscursus-omft.info_
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0