Tijdens de basiscursus die vorige week in het Belgische Diepenbeek werd gehouden, kwam het evidence based handelen van OMFT-logopedisten uitgebreid aan bod. Evenals de hiertoe beschikbare meettechnieken. De cursus werd door de deelnemers gewaardeerd met een hoog cijfer: een 9,1

Bij elke cliënt die verwezen wordt voor OMFT wordt een aantal waarden van spiersterkte en spierkracht gemeten, om de doelgerichtheid en de effectiviteit van het logopedisch handelen op korte en ook lange termijn in kaart te brengen. Belangrijk, omdat door cliënten en verzekeraars hoe langer hoe meer eisen worden gesteld worden aan de effectiviteit van behandelingen. Correct geïndiceerde en uitgevoerde OMFT kan daarom bij uitstek uitkomst bieden bij het verkorten van orthodontische behandeltijd én bij het voorkomen van relaps ná orthodontische behandeling.

De ontwikkeling van het tand-kaakstelsel wordt in belangrijke mate gestuurd door de functie van de oro-faciale spieren, zoals
de intrinsieke en extrinsieke tongspieren, de musculus orbicularis oris en de musculus masseter. Oro-faciale spieren kunnen dus van grote invloed zijn op het resultaat van een orthodontische behandeling. Een logopedist kan afwijkend mondgedrag afleren met behulp van oro-myofunctionele therapie (OMFT) en ervoor zorgen dat een orthodontische behandeling een blijvend effect heeft. Met behulp van nauwkeurige meetapparatuur is de logopedist in staat om conclusies te trekken over de noodzaak tot en de vordering van OMFT-behandelingen. Metingen zijn ook een leidraad om oefeningen aan te passen, in frequentie te vermeerderen of te juist te verminderen. Het uitgangspunt binnen de OMFT is om de behandeling inzichtelijk te maken en de effectiviteit hiervan aan te tonen.

omft.info-diepenbeek-belgi

Het opmeten van de sterkte van de diverse spieren geeft inzicht in het gebruik of misbruik van bepaalde spieren die een
grote invloed hebben op de vormgeving van het oro-faciale complex. Als de sterkte van de spieren wordt opmeten met de force-scale en myoscanner, dan weet de OMFT-logopedist welke oefeningen er moeten volgen en met welke intensiteit en frequentie. Met andere woorden: de logopedist doet metingen om de doelgerichtheid en de effectiviteit van OMFT bij een cliënt te kunnen kwantificeren.

 

Positieve reacties

Het werken met de verschillende meetinstrumenten en het interpreteren van de meetresultaten, is een vast onderdeel van de basiscursus. Ook tijdens de cursus in Diepenbeek op 3 en 4 april jl. was er ruim aandacht voor het ‘meten is weten’. Het leverde positieve reacties op van de cursisten. Enkele andere reacties van de deelnemers waren na afloop:

‘Motiverende cursus! Inhoudelijk sterk en praktijkgericht’

‘De theorie wordt voortdurend gelinkt aan (ideeën voor) de therapie’

‘Had van tevoren hoge verwachtingen, omdat ik al goede dingen gehoord had over de cursus. Die verwachtingen zijn zeer zeker ingelost!’

‘De praktische oefeningen geven zekerheid om het nu ook zelf te doen’

‘Supertevreden met de opgedane kennis!’

‘De cursus oversteeg mijn verwachtingen. Heel veel afwisseling in theorie en praktijk’

‘Het zelf mogen ervaren van de oefeningen is waardevol’

‘Ik heb nu een rugzak aan bruikbare kennis die meteen toepasbaar is’

‘Ik voel mezelf nu veel zekerder’

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0