Voor de Verdiepingscursus A en B, allebei in september, zijn nog plaatsen beschikbaar. Wie zich verder wil verdiepen of specialiseren in OMFT, kan dat dus nog in 2022 doen.

De verdiepingscursussen blijken keer op keer een verrijking voor iedereen die al geruime tijd oro-myofunctionele therapie toepast. De OMFT-2 Verdiepingscursus A geeft een verdieping op de tandheelkundige kennis die in de basiscursus aan bod komt. Ook is er ruim aandacht voor het opmeten van het tongriempje en de inzet van mondtrainers (waaronder MyoMunchee en FroggyMouth). Het practicum mondfotografie kan altijd op veel waardering rekenen, vanwege de vele eye openers. De cursus bevat veel casuïstiek.

Dat geldt zeer zeker ook voor de OMFT-3 Verdiepingscursus B, vanwege de inbreng van casussen van de cursisten zelf én van de cursusleiders. Deze tweede verdiepingscursus gaat vooral in op de volwassen OMFT-cliënt, waarbij er onder meer aandacht uitgaat naar kaakgewrichtsklachten (CMD). Deze tweede verdiepingscursus vraagt wel de nodige voorkennis en ervaring. Liset Maas: “Om die reden is het voor iedereen die de eerste verdiepingscursus alweer een paar jaar geleden gevolgd heeft, helemaal niet verkeerd om eerst die OMFT-2-cursus nog eens te volgen en pas daarna de OMFT-3 te gaan doen. We veranderen de opzet en inhoud van die eerste verdiepingscursus namelijk voortdurend, omdat we er steeds weer nieuwe kennis, inzichten en practica aan toevoegen. Op die zaken gaan we in de tweede verdiepingscursus soms weer dieper in”.

Reacties van deelnemers na afloop zijn zonder uitzondering positief, met bij iedereen eigenlijk bijna altijd dezelfde conclusie: ‘Ik heb meer geleerd dan ik vooraf had verwacht!’.

omft-myofunctional-therapy
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0