Veiligheid staat voorop tijdens de OMFT-cursussen in deze tijden van corona. Dat gold dus ook voor de OMFT-2 verdiepingscursussen in Eindhoven en Zwolle, deze en vorige week. Het is fijn om te zien dat onze strikte voorzorgsmaatregelen op waardering kunnen rekenen van de deelnemers en dat zij hier allemaal graag aan meewerken.

Vooral tijdens het uitvoeren van de practica is dat cruciaal. Vandaar dat iedere deelnemer tijdens de cursus een eigen box met behandelmaterialen ter beschikking krijgt, zodat die materialen dus niet van hand tot hand gaan. In de materialenbak zit onder meer ook een gezichtsscherm en desinfecterende alcohol. Voor het geven van instructies hebben we filmpjes gemaakt die duidelijk laten zien hoe de handelingen gedaan moeten worden.

 

Practica fotografie en opmeten tong- en lipbandjes

Twee practica blijken tijdens de verdiepingscursus zeer zinvol en kunnen op veel enthousiasme rekenen: de practica fotografie en het opmeten van tong- en lipbandjes. Ook het uitwerken van specifieke casussen en de extra informatie over de myobrace Talea (goed in te zetten voor spiertraining in het oro-faciale gebied) leiden tot nieuwe inzichten.

omft.info-verdiepingscursus-in-zwolle-en-eindhoven-lowres
Reacties van deelnemers

Deelnemers aan de cursus OMFT-2 geven keer op keer aan dat zij het ervaren als een goede mix van herhaling en verdieping. Enkele reacties na afloop van de cursussen in Eindhoven (op 2 en 3 oktober) en Zwolle (op 9 en 10 oktober) waren:

‘Ik heb heel veel bijgeleerd en weer info opgefrist: heel fijn!’.

‘Vanwege corona werden filmpjes vertoond van verschillende practica. Dat was heel fijn! Je staat dan niet meer met z’n allen om een cliënt heen, dus zie je alles zelfs nog beter’.

‘Ik wilde meer info en verrijking. Nou, dát heb ik gekregen!’.

‘Veel casussen. Erg zinvol en duidelijk! Practicum fotograferen was ook erg nuttig’.

‘Concrete en goed opgebouwde informatie’.

‘Een hoop onduidelijkheden zijn voor mij nu helder geworden. Ik weet nu hoe ik het wel moet aanpakken’.

‘Nieuwe info en duidelijke uitleg en uitvoering rondom opmeten tongriempje en lipbandje’.

‘De afwisseling tussen praktijk en theorie maakt het perfect: je kan gelijk oefenen met wat je leert. Dan blijft het beter bij’.

‘Veel nieuws geleerd en nieuwe vaardigheden opgedaan’.

‘Fijn om de handelingen van de practica weer te verbeteren en moeilijkheden te bespreken’.

‘Weer een hoop nieuwe dingen geleerd die ik meteen kan toepassen’.

‘Veel inspiratie opgedaan’.

‘Zeer informatieve cursus met een mooie link naar de praktijk’.

‘Ik heb veel zin gekregen om hiermee aan de slag te gaan maandag!’.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0