11 april was de avond van een lezing voor de afdeling Brabant van de ‘Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Tandheelkunde’. Een volle zaal met tandartsen, logopedisten en mondverzorgenden werd meegenomen in diverse aspecten van oro-myofunctionele therapie.

Berry Verlinden van OMFT.info legde in Breda nadruk op de nodige samenwerking tussen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en logopedisten bij het behandelen van OMFT-cliënten. Er werden veel praktijkvoorbeelden gegeven en resultaten van OMFT-behandeling getoond. Ook werd informatie gegeven over het chirurgisch behandelen van een te kort tongbandje door de algemeen practicus; een eenvoudige en ongevaarlijke ingreep die niet veel meer dan 5 minuten in beslag neemt.

Kotlow-klassificatie

Saillant detail was dat één van de aanwezige tandartsen – inmiddels ouder dan 50 jaar – tijdens de lezing tot de conclusie kwam dat de bij haar al jaren aanwezige problemen het direct gevolg zijn van een nooit onderkend te kort tongriempje. Met een tijdige diagnose en een adequate ingreep, kunnen langjarige problemen dus voorkomen worden. OMFT.info pleit er om die reden voor dat iedere logopedist bij de anamnese het tongbandje opmeet middels de Kotlow-klassificatie. In alle cursussen wordt hier door OMFT.info aandacht aan geschonken. Op korte termijn komt hiervoor speciale meetapparatuur beschikbaar in onze webshop.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0