Een goede OMFT-behandeling draait niet alleen om kennis en vaardigheden; ook het contact met de cliënt is van groot belang om tot resultaat te komen. Het is de cliënt zelf (én zijn of haar ouders) die gemotiveerd met de instructies en oefeningen aan de slag moet gaan. Dat wordt voor een deel bereikt met enthousiasme van de OMFT-specialist. Tijdens de OMFT-1 Basiscursus in Eindhoven, werd dit zichtbaar gemaakt tijdens het behandelen van een cliënt.

Om de theorie tijdens de cursus met de praktijk in verbinding te brengen, vinden er door de cursisten verschillende oefeningen plaats. Ook vragen wij de cursisten een cliënt aan te dragen, die door de cursusleiders onderzocht en behandeld kan worden. Ook deze keer was er een ouder bereid om te komen met haar zoon. De leuke interactie tussen cursusleider Berry Verlinden, het kind en zijn moeder verliep prettig en ontspannen. Er was naast het serieuze werk ook aandacht voor plezier, zoals u op de foto kunt zien. Belangrijk, om een kind en zijn of haar ouder(s) bereid te krijgen de oefeningen te gaan doen. Het contactuele element is daarmee een niet te onderschatten onderdeel van de OMFT-therapie.

De behandelend logopedist, de ouder en het kind gingen naar huis met heldere informatie over het OMFT-traject. Vol motivatie om hier verder mee aan de slag te gaan. Ook de cursisten gingen gemotiveerd naar huis, bleek uit de reacties na afloop:
‘Super! Heel veel geleerd; zowel theoretisch als praktisch’.
‘Veel bruikbare informatie, zoals welke trainer je in een situatie wel of juist niet moet gebruiken‘.
‘Ik heb ontzettend veel geleerd en ga met veel motivatie naar huis’.
‘Kennis gekregen die ik direct kan inzetten in de praktijk’.
‘Fijn dat we zelf vragen konden stellen, die goed werden beantwoord’.
‘Weet nu echt veel beter waar ik mee bezig ben’.
‘Ik heb veel bijgeleerd en meer zin gekregen in OMFT!’.

omft-cursus-eindhoven-2019
cursus-omft-eindhoven-2019
cursus-eindhoven-omft-2019
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0