De basiscursus OMFT in Zwolle had weer een gemêleerde deelnemersgroep; logopedisten, oro-faciaal therapeuten en tandartsen. In samenwerking schuilt de kracht, beseffen zij zich allemaal. Daarbij geven de tandartsen aan graag meer houvast te willen voor diagnose en doorverwijzen. Waar moeten zij vanuit OMFT-oogpunt vooral op letten als iemand in hun tandartsstoel komt zitten? Een checklist zou handig zijn. OMFT.info pakt die handschoen op en gaat zo’n checklist ontwikkelen, zegden de cursusleiders Maaike Selten-Pijpe en Liset Maas-Houtekamer toe. Zodra die checklist gereed is, wordt die op de website van OMFT.info beschikbaar gesteld.

De tandartsen gaven ook aan graag meer contact te hebben met logopedisten die met oro-myofunctionele therapie aan de slag gaan bij een cliënt. Officieel hoeft de logopedisten slechts eenmaal per jaar een verslag te schrijven. Meestal is dat dus meteen het eindverslag (of een tussenverslag als de therapie niet binnen één jaar is afgerond). Een startverslag is niet verplicht, maar zou door de tandartsen op prijs worden gesteld. Zij zijn dan op de hoogte van de onderzoeksresultaten en het behandelplan, waarover dan eventueel afstemming kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld over het wel of niet inzetten van een mondtrainer en de keuze van het soort mondtrainer.

Ook in deze deelnemende groep tandartsen werd weer duidelijk dat een deel van hen het fijn vindt om samen met de logopedisten de practica te doen, zodat zij meteen al in die setting samen kunnen overleggen. Een ander deel van de tandartsen komt vooral naar de cursus om kennis op te doen over OMFT; het zelf meedoen aan de oefeningen vinden zij minder relevant. Speciaal voor tandartsen die meer achtergronden en concrete kennis willen opdoen over oro-myofuctionele therapie, is er de OMFT-cursusdag voor tandartsen, op vrijdag 26 mei 2023 in Utrecht.

basiscursus-omft-in-zwolle-omft.info-lowres
omft-cursus-zwolle-omft.info-lowres
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0