Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de cursus in maart, werd in februari een extra basiscursus gehouden in het Belgische Aalst. Onder de deelnemers een mondhygiënist in opleiding, die haar afstudeeropdracht richt op afwijkende mondgewoonten in relatie tot het gebit. Daarmee maakt zij een verbinding tussen de kennis en kunde van mondhygiënisten en oro-myofunctionele therapie.

 

Gericht doorverwijzen

“Mooi om te zien dat er steeds meer van zulke verbindingen gemaakt worden tussen de verschillende disciplines, in het belang van cliënten”, zegt Liset Maas-Houtekamer van OMFT.info. “Aan het soort deelnemers tijdens onze OMFT-cursussen zien wij dat terug, omdat dit naast logopedisten in toenemende mate ook tandartsen, osteopaten en fysiotherapeuten zijn. Ook tijdens onze voorlichtingen en lezingen aan deze beroepsgroepen proberen we die verbinding nadrukkelijk te leggen, zodat er onderling meer bekendheid en kennis ontstaat en er op een gerichte manier kan worden doorverwezen naar ieders specialisme”.

 

Grote keelamandelen

Eén van de onderwerpen die tijdens de basiscursus aan bod komt, is de grootte van de keelamandelen. Die amandelen vergroten als je structureel door je mond ademt in plaats van door je neus. De ingeademde lucht wordt dan niet gereinigd, bevochtigd en verwarmd. Grote amandelen leiden tot snurken, minder goed kunnen slikken tijdens het eten en terugkerende KNO-klachten, zoals keelpijn, oorpijn en verkoudheid. Tijdens één van de cursussen in Aalst wilden de deelnemers wel eens zien hoe je beoordeelt of keelamandelen de juiste grootte hebben (zie de bovenste foto hiernaast).

 

Kaakhoek meten

Tijdens de basiscursus maken de deelnemers ook kennis met een aantal metingen, zoals de Force Scale-meting (om de lipdruk te bepalen), de Paynetechniek (om de tongpositie in rust en tijdens het slikken te bepalen) en het meten van het tongriempje met de Kotlow-ruler en de Groove director. Ook de kaakhoek wordt opgemeten, ter indicatie van een mogelijk afwijkende kaakgroei: een groei die meer in de verticale dan in de horizontale richting plaatsvindt. Met deze meting is ook vast te stellen of er sprake is van een skeletale afwijking of een afwijkende groei als gevolg van een functioneel probleem. Belangrijk om te signaleren, omdat een verdere foutieve uitgroei van de kaken positief beïnvloedt kan worden door het corrigeren van de afwijkende mondfuncties met OMFT.

 

De cursussen van OMFT.info in Aalst worden gehouden in samenwerking met het SIG. De deelnemers aan de twee basiscursussen in februari en maart 2020 gaven aan veel geleerd te hebben en met enthousiasme aan de slag te gaan met OMFT.

omft.info-keelamandelen-beoordelen
Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0